Actievoorwaarden re-usable cup #LOVEATFIRSTBITE

Deze actie wordt georganiseerd door : La Place Food B.V. Rijksweg 15 5462 CE Veghel

De actie zal plaatsvinden vanaf 15 januari 2021 tot de 100 prijzen per vestiging op zijn.

Personeel van La Place is uitgesloten van deelname aan deze actie.

Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.

Meerdere deelnames per persoon zijn toegestaan. Deelnemers kunnen slechts één keer winnen gedurende deze actieperiode.

De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

Deelname aan de winactie is gratis.

Deelname vindt plaats via social media Facebook en Instagram, wanneer je een foto van je love at first bite met een La Place product hebt geplaatst met de hashtag #loveatfirstbite en #laplacelaren/#laplaceleidse/#laplacedelucht en tag @Laplace_NL. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

Een selectie van de deelnemende social media posts wordt doorgeplaatst op laplace.nl

Een selectie van de winnaars zal worden dooorgeplaatst op de tijdlijn of stories van La PlaceLa Place behoudt zich het recht voor nominaties te weigeren/verwijderen indien daartoe volgens La Place aanleiding is, bijvoorbeeld omdat de gebruikte foto/tekst op enigerlei wijze aanstootgevend is of als niet passend wordt geoordeeld door La Place.

De eerste 100 deelnemers worden als winnaar geselecteerd en krijgen via een prive bericht te horen dat ze gewonnen hebben. Met een winnaar wordt contact opgenomen via een privébericht. Met dit prive bericht kan de winnaar haar of zijn prijs claimen op de in het privebericht aangegeven locatie. Als de winnaar zich 2 weken na ontvangst van het prive bericht nog niet op de locatie heeft gemeld, komt de prijs te vervallen en heeft La Place het recht een andere winnaar aan te wijzen

De prijs: Een La Place re-usable cup gevuld met een warme drank naar keuze is niet inwisselbaar voor geld. En alleen geldig bij La Place Laren, De Lucht, Leidsestraat of in combinatie met andere acties. Afbeeldingen van de prijs kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan La Place om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

De invulling van de prijs is vastgelegd in deze actievoorwaarden, hier kunnen geen uitzonderingen op plaatsvinden.Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.

La Place behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. La Place adviseert de deelnemer dan ook de website regelmatig te bekijken.

Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.

Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. La Place is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:de door haar uitgekeerde prijzen; het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

La Place handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

Facebook is compleet gevrijwaard voor elke deelnemer.

Deze winactie is op geen enkele manier is gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar social@laplace.nl Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.


Openingsactie La Place Next Gen

Mechanisme: €2.50 korting bij besteding van minimaal €10,-

Looptijd: vanaf 4 december tot zondag 17 januari

Voor wie: Iedereen met een (digitale) flyer met barcode


Hoe werkt het?

Ontdek je Love at first bite bij de nieuwe La Place restaurants in Laren, Leidsestraat Amsterdam en Bruchem de Lucht. Met de code van de (digitale) flyer of nieuwsbrief die je hebt, krijg je bij aankoop van Crazy Good Fresh Food 2,50 korting bij besteding van minimaal 10 euro.

Deze actie is geldig bij de nieuwe La Place restaurants in Laren, Leidsestraat Amsterdam en Bruchem de Lucht


Actievoorwaarden

Het verzilveren van je flyer is mogelijk t/m 17 januari 2021.

De kortingscode van de flyer is alleen geldig bij de nieuw geopende La Place Laren, La Place Bruchem de Lucht en La Place Leidsestraat Amsterdam.

De 2,50 euro korting wordt verrekend op het totale bon bedrag bij besteding van minimaal 10 euro.

Er wordt per transactie slechts een kortingscode geaccepteerd.

Het is niet mogelijk de 2,50 korting van deze actie te combineren met andere promoties of deals van La Place Extra’s app.

La Place houdt zich het recht voor om de actie actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

In geval van beperkte beschikbaarheid en/of leverbaarheid van een of meerdere van de producten van een aanbieding, zal La Place genoodzaakt zijn de aanbieding tussentijds aan te passen of te staken. Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021.